Rekvizitai

Bendrijos Lemtis kontaktai

Aleksandras Rubinovas

Bendrijos pirmininkas

Antanas Sadeckas

Garbės pirmininkas

Kaunas

Gintautas Alekna

Bendrijos narys

Tadas Kvasilius

Bendrijos narys

Gražina Žukauskienė

Bendrijos narys

PAREMKITE