Už nuopelnus, ieškant ir įamžinant Lietuvos kultūrinį palikimą, esantį Rusijoje,

apdovanoti bendrijos nariai:

 

Metai

Apdovanojimas

Apdovanotųjų vardai, pavardės

1997

Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordino

III – ojo laipsnio medaliu

Gintautas Alekna

Rimantas Kazlėnas

Felicija Kazlėnienė

Eglė Kazlėnaitė

Darius Lamauskas

2006

Lietuvos televizijos akcijos

„Daugiau saulės, daugiau šviesos“ laureatas

Gintautas Alekna

2007

Mažeikių Krašto premija

Gintautas Alekna

2007

Metų mažeikiškio titulas

Gintautas Alekna

2008

VŠĮ „Drąsinkime ateitį“ garbės galerijos narys

Antanas Sadeckas

2008

Brolija „Lapteviečiai“ žinomo akvarelisto

Prano Poručio paveikslu „Turukta“

Gintautas Alekna

2009

Lietuvos didžiojo kunigaikščio

Gedimino ordino Riterio kryžius

Antanas Sadeckas

Gintautas Alekna

2014

Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­liu „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“

Gintautas Alekna

2014

Vilties žvaigždės medaliu

Gintautas Alekna