Евгений Сафьянов. Притяжение Сибири.

Литовцы вспоминают Сибирь.

Литовская "Миссия Сибирь" как воспитание коллективной памяти .

Antanas Sadeckas. Kartų kaita ir tautos atmintis.

Antanas Sadeckas. Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir kapaviečių bei paminklų priežiūros programa.

Rimvydas Racėnas. Iš tremčių istorijos: Emiliją Putvinskienę prisimenant.

Zigmantas Račkauskas. Geras darbas. Bendrijos „Lemtis“ nariai sutvarkė apleistas kapines.

Jolita Navickienė. Kam rūpi lietuvių tremties paveldas.

Bendrijos „Lemtis“ nariai. Gulago pėdsakaisBendrijos „Lemtis“ ekspedicija į lietuvių kalinimo vietas Rusijos Federacijoje, Komijos respublikoje.